Default

החזרי מס לגימלאים

נכון שזה כיף לקבל פתאום בוכטה יפה של כסף באמצע החיים? אפילו כמה אלפי שקלים יכול להיות נחמד לא? ובכן גימלאים בגיל מסוים כבר זכאים להחזרי מס. לפחות רובם. אז אם אתם או ההורים שלכם עברתם גיל 60 כדאי לכם לבדוק בחינם באמצעות האינטרנט/חברה באינטרנט את הזכאות שלכם להחזרי מס. אולי תמצאו את עצמכם פתאום מקבלים עוד כמה אלפי שקלים ככה באמצע החיים, רק בשל הטבות מס לגימלאים ו/או שינויי תקציבים לאורך השנים. 

מי זכאי?

אדם המחזיק בפיקדונות לו או לבן/בת זוגו מלאו 60 זכאי לפטור על חלק מהריבית המתקבלת על הפיקדונות . בנוסף בני 60 ומעלה זכאים לחישוב מס פרוגרסיבי בהתאם למדרגות המס גם בשל הכנסות מרווחי הון

החזרי מס לגימלאים

במהלך החיים של אזרח בישראל, הוא עובד ומשלם מיסים רבים על הכנסותיו השונות, כאשר אותו בן אדם מגיע לגיל ל60, מס ההכנסה מאפשר הטבות לגימלאים בחישוב והחזרי מס, מהבנה שלעיתים רבות יש שינוי בזרימת המזומנים – אם זה עקב פרישה או הוצאות בריאותיות שעולות עם הגיל. 

הרבה גימלאים לא מודעים להטבות שהם יכולים לקבל ובכך מפספסים החזרים אשר מגיעים להם על פי חוקי מס הכנסה, לכן מאוד מומלץ לעשות בדיקת זכאות! ההטבות חלות על פטורים ממס על פנסיה וקצבאות (גם כאשר יש הכנסה נוספת), החזרי מס שונים כמו החזרי מס על משיכת כספי פנסיה ,החזר על ריבית בפיקדונות לבני זוג ועוד.

לגמלאים זכאות לחשב מס על ההכנסה לפי מדרגות חישוב המס הנמוכות ביותר, זה נותן הקלה במס על כל סוגי ההכנסות, כולל רווח הון, הכנסות מריביות, ודיבידנד.

גם כאשר קצבת הפנסיה נמוכה בעקבות משכורת נמוכה, זאת אומרת הפיצויים שקיבל העובד גם נמוכים – יש באפשרותו לקבל הטבות מס, מפני שהיחס בין גודל הפיצויים להטבות המס הוא הפוך – כמה פיצויים נמוכים יותר הטבות המס עולות. במצבים אלו אפשר אפילו לסווג את הפנסיה כפנסיה פטורה לחלוטין ולא לשלם עליה מס בכלל.

בנוסף ישנם מצבים שבהם גמלאים מקבלים יותר מקצבה אחת, במקרים אלו הפטור המינימלי הוא 14% מתקרת הקצבה המזכה (ע"פ סעיף 9א' לפקודת מס).