Default

5 עבירות תנועה חמורות

מטרתם של דיני התעבורה היא בראש ובראשונה לשמור על בטיחותם של משתמשי הדרכים, וזאת באמצעות הטלת מגוון הגבלות על אופן השימוש בהן. בין אם אתם הולכי רגל, ובין אם נהגים על כלי דו גלגלי, רכב כבד או רכב פרטי פשוט, הכרת הכללים חשובה כדי להימנע מענישה הבאה לידי ביטוי בקנסות שונים ואף לעיתים בהחרמת הרכב או בעונשי מאסר. 

לצד העבירות ישנן 5 עבירות תנועה חמורות במיוחד, אשר מהן כדאי להימנע במיוחד. לצד הסיבות המובנות, הענישה על עבירות אלה חמורה מאוד בהתאם, ויכולה הלכה למעשה לשלול מכם את האפשרות החוקית לנהוג במשך זמן ארוך, ואף להביא לשלילה לכל החיים.

מהם 5 עבירות התנועה החמורות ביותר?

  • תאונת דרכים קטלנית; 

נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית עלול לעמוד לדין בגין עבירת המתה בקלות דעת. זוהי עבירה חמורה מאוד אשר עשויה להתבטא בעונש של בין 3 ל-12 שנות מאסר. 

  • תאונת דרכים והפקרה;

עבירות ה"פגע וברח" כפי שהן מכונות בלשון העממית עשויות לגרור עונש הנע בין 3 שנים ל-14. בנוסף לכך הוא עשוי בהחלט להביא לשלילה של שנתיים ואף להגיע עד לשלילה לצמיתות.

  • נהיגה ללא רישיון;

עבירה זו כוללת נהיגה על רכב שלא הוסמכתם אליו, למשל רכב הילוכים או רכב כבד לאלו שאינם מחזיקים רישיון בו. הסיבה שעבירה זו נכללת בתוך 5 עבירות התנועה החמורות ביותר היא שבית המשפט מייחס לה חשיבות רבה עקב הסיכון הכרוך בה לנהג ולשאר משתמשי הדרך, הנוצר מנהיגה ברכב ללא הסמכה והכשרה לנהוג בו. הענישה יכולה להגיע למאסר בפועל, ולפסילה לזמן ממושך.  

  • נהיגה בשכרות;

עבירה נפוצה זו גוררת מספר רב של עונשים, בתוכם עונש מינימום של שנתיים, כלומר כזה אשר לא מתיר לשופט לפסוק לפחות עונש זה. כמו כן מתלווה לכך החרמת הרכב במקום ואחסנתו במגרש על חשבון הנהג. העונשים עשויים להיות חמורים יותר במקרה של נהיגה בשכרות לנהג חדש או צעיר.

  • מהירות מופרזת;

עבירת  נהיגה במהירות מופרזת גם כן נחשבת לעבירה המשתייכת ל-5 עבירות התנועה החמורות ביותר וזאת בניגוד למה שרוב הציבור חושב. העבירה מחולקת לדרגות חומרה כאשר כל אחת ממנה גוררת ענישה שונה, ורמות הענישה השונות עשויה להביא לפסילת הרישיון וכן למאסר בפועל כאשר מדובר במהירויות גבוהות במיוחד. 

סיכומו של דבר

קשה לקבוע מהן בדיוק 5 עבירות התנועה החמורות ביותר, והרשימה אינה ממצה מסיבה זאת. גם עבירות לכאורה קלות עשויות להביא לענישה מחמירה כתלות בשאר הנסיבות והתוצאה שנגרמה עקב העבירה, לכן כאשר נתקלים במצב כזה חשוב מאוד לפנות מיד לעורך דין בעל ניסיון רב בדיני תעבורה וכן בהופעות בבית משפט, וזאת עקב ההשלכות האפשריות בהתאם לכל סוג עבירה.