Default

ערר רשם הקבלנים – כיצד עושים זאת בצורה נכונה?

אחד הכלים שעומדים בפני קבלנים אשר רשומים אצל רשם הקבלנים או רוצים להירשם אצלו, והגישו בקשה אשר נפסלה מסיבה כזו או אחרת, היא להגיש בקשת ערר. מדובר על בקשה סטנדרטית לכאורה, אשר תבקש לבחון את ההחלטה שהתקבלה לגביהם שוב, על מנת לבחון אפשרות לשנות אותה.

ערר רשם הקבלנים, יכול להתבצע במקרים שונים. למשל כאשר נדמה שרשם הקבלנים קיבל החלטה לא נכונה או שהמועצה המייעצת לו קיבלה החלטה לא נכונה, עליה הוא התבסס ולכן יש לבטל את ההחלטה שלו. בשביל להגיש בקשת ערר, יש צורך כמובן להוכיח שאכן מדובר בהחלטה שגויה שהתקבלה על בסיס נתונים שגוי.

לפני שנסביר מתי מגישים ערר, חשוב להדגיש, התהליך צריך להתבצע על ידי גורם מוסמך, כלומר על ידי עורך דין תומר סופר שמתמחה בתחום. אחרת אין טעם להגיש ערר, שכן זה עלול להתבצע באופן לא מקצועי ולא מדויק.

על מ אפשר להגיש ערר?

ערר על החלטת רשם קבלנים אפשר להגיש על מקרים שונים, כאשר בראשם מקרה בו הרשם איננו מעוניין לרשום קבלן בפנקס הקבלנים או לעלות אותו בסיווג. כמו כן, אפשר להגיש ערר במקרים בהם, מתבצע רישום מסוים כנגד קבלן בצורה לא נכונה, אשר עלול לפגוע בו. מדובר על מקרים בהם הרישום יכול להוות נזק תדמיתי ולהוות אמצעי משמעתי נגדו.

הערר מתבצע בבית משפט מחוזי, כערעור מנהלי. ברוב המקרים, הוא לא מתקדם מעבר לדיון אחד, אז השופט מקבל החלטה. אפשר כמובן גם להגיש ערר ולנסות להגיע לפשרה או להחלטה מול הרשם עצמו, במידה והוא מעוניין בכל וקיימת אופציה אמיתית לשם כך. בכל מקרה, בשביל להגיש ערר רשם הקבלנים, יש להוכיח שהטענה של הרשם איננה סבירה.