Default

כמה זמן כדאי להשקיע במסחר בשוק ההון?

סוחרים בשוק ההון מוצאים את עצמם מתלבטים בשאלות שונות. איפה להשקיע? מיהו ברוקר מומלץ? מהם מחירי העמלות המקובלים בענף? כמה סקירות של שוק ההון צריך לקרוא ועוד שאלות רבות שעומדות לפתחם. אחת השאלות שסוחרים שואלים את עצמם היא כמה זמן כדאי להשקיע בשוק ההון. ונסביר את השאלה. בכל תחום מסחר שהוא יש זמני פעילות ומשמרות בהם נדרשים הסוחרים לעבוד ולהזיע כדי למקסם רווחים. אבל בתחום שוק ההון הזירה חיה ופעילה לכל אורך שעות היממה. אם כן, כיצד ידע הסוחר כמה זמן עליו לסחור? אולי הוא משקיע מידי קצת זמן ולכן לא מצליח להרוויח?

הכלל: לקבל החלטה ולהתמיד בה

הכלל בענף זה הוא לקבל החלטה בצורה מושכלת, ולהיות נאמנים לה לאורך זמן. וזה אומר שעליכם לשקול את השיקולים השונים, לבחון את סדר היום שלכם ואת הזמן שאתם יכולים ורוצים להשקיע במסחר, ולקבוע כללים מוגדרים במסמרות של ברזל. לאחר שאתם יוצאים לדרך חשו מאוד להיות נאמנים לכללים שהצבתם לעצמכם, ולא לחרוג מהם כמלוא נימה. כיוון שסוחר מקצועי הוא סוחר שיודע לשים לעצמו גבולות. סוחר שיודע מתי כן ומתי לא. כאשר סוחרים נכנעים לדחפים ולרצונות שמתעוררים, הם עלולים לאבד את הצפון ולנהל את המסחר שלהם בצורה בלתי שקולה. כי כשהאינטואיציה מנהלת את קבלת ההחלטות ולא השכל, הדרך להפסדים קצרה מאוד.

תחום עיסוק עיקרי או צדדי

כמו כן יש לשים לב לכך שיש סוחרים שעבורם המסחר בשוק ההון הוא תחום העיסוק העיקרי, ראו באתר http://investarena.co.il. אלו לרוב ישקיעו זמן רב ושעות עבודה ארוכות בעניין. לעומת זאת סוחרים שתחום העיסוק שלהם שונה, והם משלבים מסחר בשוק ההון לצד המקצוע בו הם עוסקים יעבדו פחות שעות בתחום. כיוון שהם חותרים להשיג תוספת הכנסה, ולא להתפרנס מהכנסה זו.

המסחר שנכון לי

כל סוחר סולל לעצמו את שיטת המסחר הנכונה והטובה לו. הוא לומד על עצמו ועל שיטות המסחר, מגבש את הטכניקות שבאמצעותן הוא סוחר ואט אט מסגל לעצמו את שיטת המסחר הנכונה לו. גם מספר השעות אותן הוא משקיע בעניין נקבע בשלב זה.