Default

מתי כדאי מאוד לשקול לתבוע בתביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית היא תביעה המייצגת קבוצה של נפגעים כנגד יחיד או גוף וזאת בעקבות הפסד כלכלי שנגרם לה בעקבות הנתבע. 

 

חשוב לדעת אודות תביעה ייצוגית

  • ניהול יחיד – אדם אחד ינהל את התביעה הייצוגית וזאת בשם כל הקבוצה.
  • הפסד כלכלי – קבוצה יכולה לתבוע רק אם יחיד, רשות או חברה גרמו לה להפסד כלכלי.
  • הצטברות ההפסד – אמנם ההפסד של כל יחיד אשר מרכיב את הקבוצה הינו בסכום נמוך אשר אינו מצדיק הגשת תביעה של יחיד, אך תביעה ייצוגית, מייצגת הפסד גדול (במצטבר).
  • קביעת המחוקק – המחוקק קבע שהפיצו על תביעה ייצוגית יהיה סך הנזק שנגרם לכל חברי הקבוצה התובעת והתובע רשאי לקבל גמול פרטני על המאמצים שלו.

 

מדוע לשקול תביעה ייצוגית?

בנוסף, לסיבה הכלכלית חשוב לדעת שתביעה זו אידיאלית למטרת ריסון גופים שונים אשר אמורים להיות תחת פיקוח רגולטורי, אך משום מה הם הצליחו לחמוק מאותו פיקוח ולגרום לעיוות ונזקים ללקוחותיהם. יש אפשרות להגיש תבעה ייצוגית צרכנית בהתאם לחוק הגנת הצרכן. תביעה כנגד בנק אשר גבה עמלה שלא כדין. ניתן לתבוע ייצוגית קופת גמל או חברת ביטוח וזאת בגין דמי ניהול שלא כדין או סיבות אחרות. יש אפשרות לתבוע  תביעת ניירות ערך נגד חברה ציבורית. תביעה נגד מונופולים, חברות תקשורת והרשימה עוד ארוכה.

מתי כדאי לתבוע ייצוגית?

ראשית, חשוב לפנות אל עורך דין בעל מומחיות וניסיון בתביעות ייצוגיות וזאת על מנת שזה יבדוק את המקרה שלכם ויקבע האם אכן יש כאן הצדקה לתביעה ייצוגית. חשוב להבין שלא כל נזק מוביל לתוצאה של פיצוי. אם אתם סבורים שמישהו התרשל בעניינכם, אם אתם בטוחים שהזכויות שלכם נפגעו ואם החוזה שלכם הופר, עורך דין תביעה ייצוגית ישמח לבחון האם המקרה שלכם אכן מתאים לתביעה ייצוגית.

 

לתיאום פגישת ייעוץ, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו: https://www.shlomiweinberg.co.il/