Default

גירושין בהסכמה: איך להתגרש יפה?

משמעות הדבר של להתגרש יפה היא להתגרש בהסכמה ובהבנת הצרכים והאיזונים של כל אחד מהצדדים, מתוך מטרה לראות את טובת הילדים ומתוך ההבנה שלכל אחד מהצדדים יש צרכים ורצונות וללא איזונים והתפשרויות הדבר יגיע לכדי מחלוקות וריבים, כמו גם להוצאות משפטיות גבוהות לעורכי דין.

חלוקת הזמן עם הילדים 

בני הזוג צריכים להסכים ביניהם כיצד יחלקו ביניהם את הזמן עם הילדים. פירוש הדבר הוא כמה ימים בשבוע ישהו הילדים אצל כל אחד מהצדדים, וגם בחגים ובחופשות לימודים. ניתן לדעת כיצד לבצע גירושין בהסכמה באתר של עו"ד יונית גזל.

חלוקת התשלומים – המזונות 

בני הזוג יערכו חישוב של ההוצאות שנדרשות עבור כל אחד מהילדים ויחליטו ביניהם האם כל אחד מהם נושא במחצית מהעלות או שיגיעו להסכמה אחרת. 

חלוקת הרכוש

רכוש משותף כמו בית, רכב או כל רכוש אחר הוא רכוש שיש להגיע לחלוקה לגביו במסגרת הגירושין. ייתכן כי לא כל הרכוש יחולק חצי-חצי אלא בני הזוג יחליטו למשל שהדירה נשארת בבעלות אחד מבני הזוג ובתמורה לכך נכסים אחרים יישארו כולם אצל בן הזוג השני. 

הגט

כאשר הדברים עולים על המסלול ובני הזוג אכן מתגרשים בצורה יפה הרי שניתן להסדיר את הטיפול בנושא הגט תוך 3 פגישות. בפגישות הללו יתגבש הסכם הגירושין ולאחר שיש הסכמות בין הצדדים עורך דין לענייני משפחה מאשר את ההסכם כמובן בנוכחות של הצדדים בתוך כותלי בית המשפט. עניני גירושין מסוג זה נידונים בבית משפט לענייני משפחה. אחרי שהצעד הזה הושלם ייקבע גם תאריך בבית הדין הרבני לגט. 

ואילו במקרים שבהם לא נעזרים בשירותיו של עו"ד לגישור גירושין ואין גירושים בהסכמה, הרי שהצדדים ייפגשו בבית המשפט במסגרת תביעות משפטיות לבית הדין לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, כל צד בליווי עורך הדין שלו.