Default

מהו ייפוי כוח מתמשך?

חשבתם פעם מה עושים במצב שבו לאדם מסוים יש נכסים, חשבון בנק, חשבונות לשלם – אבל מפאת מצבו הבריאותי או מסיבות אחרות הוא לא מסוגל לטפל בענייניו האישיים והכספיים? התשובה היא שבמקרים כאלו נכנס לתמונה הליך של ייפוי כוח מתמשך. במסגרת ההליך חותמים על מסמך שנקרא ייפוי כוח מתמשך, כאשר במסמך עצמו מוגדר מיהו האדם אותו ממנים לטפל בעניינים האישיים של אותו אחד שאיננו מסוגל לטפל בענייניו.

בריאות, פיננסיים ורווחה

מי שממונה כמיופה כוח יקבל בשמו של אדם אחר החלטות בענייני: בריאות, פיננסים ובעניינים כלליים. כך למשל ייפוי כח מתמשך בנושאי בריאות ורפואה מסמיך את מיופה הכוח לפעול ולקבל החלטות כמו למשל קביעת תורים לרופאים שונים ועוד. יש לציין שפעולות כמו הסכמה לאשפוז פסיכיאטרי או לבדיקות פסיכיאטריות ניתנות לביצוע על ידי מיופה הכוח – רק במידה והדבר כתוב במפורש במסמך ייפוי הכוח.

בתחום הפיננסי מיופה הכוח יכול למשל לבצע הגשת בקשה למשוך כספים מקרן השתלמות או מקופת גמל למשל, כמו גם להגיש בקשה לקצבת פנסיה.

פעולות כמו הצבעה בקלפי, לצד פעולות נוספות, לא אפשריות בייפוי הכוח – גם אם הן כתובות בהסכם.

כמה זמן דרוש להסדרת ייפוי כוח?

התהליך מאוד פשוט וידידותי והוא נמשך מספר ימים בודדים, ללא צורך במעורבות של בית משפט.

כיצד לבחור עו"ד

על מנת שההליך ייפוי כוח מתמשך יבוצע בצורה מהירה, נכונה וכזה שמיטיבה עם הצדדים, יש לפנות למשרד של שמעון האן עורכי דין שמתמחה בכך. חשוב לבחור עו"ד שילווה אתכם בתהליך, בעל ניסיון ומקצועי. חשוב לשים לב שרק עו"ד שהשלים הסכמה ייעודית בנושא יכול לעסוק בתחום. הסכם ייפוי כוח צריך להיות ספציפי ולא תבנית קבועה שרצה במרחבי הרשת.