Default

דמי הבראה – 3 דברים שכדאי לדעת

היום חיים בארץ לא מעט אנשים, שלא לגמרי מבינים את הזכויות שלהם. למשל, לא כולם מבינים את המשמעות של דמי הבראה ואת צורת החישוב שלהם, דבר שלא פעם מוביל לאי הבנות ולאי תשלום. לכן חשוב שכל אחד יבין כי כל עובד שעובד במקום עבודתו יותר משנה, זכאי לקבל מהמעסיק שלו דמי הבראה בהתאם לנקבע בחוק. גובה דמי ההבראה מחושבים בהתאם לאחוז המשרה של העובד, הוותק שלו וסוג העבודה שלו. ישנם עובדים למשל, שזכאים לתנאים משופרים מתוקף העבודה שלהם, למשל עובדי מדינה, עובדי ניקיון, עובדי שמירה וכדומה. כמו כן, כדאי לדעת כי ככל שהוותק של העובד עולה, כך הוא זכאי לקבל יותר ימי הבראה. 

> קראו על דמי הבראה באתר HRS

דברים חשובים שכדאי לדעת לגבי דמי הבראה

  • חשוב לדעת למשל, כי גובה דמי ההבראה עומד על 378 ₪ עבור יום אחד לעובדים במגזר הפרטי, בעוד עובדים במגזר הציבורי זכאים לקבל דמי הבראה בגובה של 432 ₪. חשוב להבין כי כל אדם שעבד לפחות שנה באותו מקום העבודה, זכאי לקבל דמי הבראה בהתאם לאחוז המשרה שלו. למשל, עובד במשרה חלקית, יקבל 50% מדמי ההבראה שיקבל עובד במשרה מלאה. 
  • אדם שעבד באותו המקום במשך שנה אחת, זכאי לקבל 5 ימי הבראה. ככל שוותק העבודה עולה, כך העובד זכאי לקבל ימי הבראה רבים יותר. המקסימום עומד על 10 ימי הבראה, אשר מגיעים לכל עובד שעובד באותו המקום 20 שנים או יותר.
  • עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, אינם צוברים וותק ולכן מספר ימי ההבראה שלהם אינו עולה. הדבר נכון לא רק לגבי חל"ת, אלא לכל תקופה שבה לא מתקיימים יחסי עובד- מעביד. עם זאת, במהלך חופשת לידה, חופשה בתשלום, מילואים או מחלה בתשלום, העובד ממשיך לצבור וותק.