Default

גביית חובות עם IDCC או עורכי דין – מה הדבר הנכון לעשות?

גביית חובות הוא לא דבר קל. כפי שאנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשים אשר חייבים כסף לאנשים אחרים, לא ימהרו לעשות זאת ולא ישמחו לעשות זאת, הם יחפשו כל דרך אפשרית בשביל להימנע מכך. 

יש מי שבוחר להימנע מהחזר חובות בדרכים חוקיות, כלומר, הם יפנו להליכים משפטיים שונים בתקווה שבית המשפט יחליט שהם צודקים ואינם נדרשים להחזיר את החוב. לעומת זאת, יש מי שינקט בגישה אחרת, פחות "חוקית", הוא פשוט יתעלם מהדרישות להחזר החוב, וייתכן מאוד שהם גם ייעלמו, כלומר לא יהיה ניתן למצוא אותם. 

בשני המקרים, בסופו של דבר מי שאמור לקבל את החוב, קרי הנושה, צריך למצוא דרכים להתמודד עם המצב, בוודאי אם מדובר בבעל עסק שהחוב הזה מונע ממנו לקיים את העסק שלו מבחינה כלכלית. הרי חוב יכול להכריע כל אחד, בוודאי עסקים קטנים. 

כיצד מתמודדים עם בעיה זו?

כל אחד יכול לבחור כיצד להתמודד עם בעיה של חובות אשר אינם מוחזרים לו. אופציה אחת היא לפנות לעורכי דין במטרה שיפנו להוצאה לפועל, בית משפט או כל גורם אחר בשביל שינקט צעדים בתחום המשפט כנגד החייב. 

אופציה אחרת היא לפנות אל מרכז הגבייה הישראלי, IDCC, אשר יחפש עבורו את החייבים וידאג להחזיר לו את הכספים האבודים. המטרה של המרכז היא למצוא את החייבים ולהחזיר את הכספים, בין אם מדובר בכסף עסקי או פרטי. 

צריך לומר, בשני המקרים, מדובר על תהליך לא פשוט, תהליך שיכול לקחת זמן ודורש הרבה מאוד סבלנות. בכל מקרה, מדובר על תהליכים שיכולים לעזור לחייבים ולאפשר להם ליהנות שוב מיכולת לקבל את כספם בחזרה.