Default

חלוקת רכוש בגירושין – למה זה עניין משמעותי?

בתהליך גירושין בין זוגות, ישנן שלוש נקודות משמעותיות. הראשון מתייחס לכל הנושא של ילדים, משמורת, גידול, הסכמי ראיה, וכדומה. השני, מתייחס למזונות לילדים ולאישה, והשלישי מתייחס להיבט של חלוקת רכוש. 

כשמדברים על חלוקת רכוש בגירושין, הכוונה היא כיצד מחלקים את הרכוש המשותף בצורה נכונה ושווה בין הגבר לאישה. יש כאן הרבה נקודות שעלולות להיות בעייתיות ומעלות לא פעם שאלות ודיונים. למשל, מה עושים עם רכוש וכסף שבני הזוג מביאים לנישואים מהבית (הורים) או ממצבם לפני הנישואים, מה עושים עם כסף שאחד מבני הזוג הרוויח במהלך הקשר או מה עושים עם תנאים סוציאליים, פנסיוניים שמצטברים עם הזמן. 

כפי שאנחנו יכולים להבין מדובר על דברים משמעותיים וחשובים, אשר יכולים להשפיע בצורה כזו או אחרת, מבחינה כלכלית על כל אחד מבני הזוג ובוודאי על איכות החיים שלהם אחרי שהם יתגרשו. 

מדוע זה עניין מהותי?

ישנם הסברים שונים מדוע כל הנושא של חלוקת רכוש הוא מהותי. בראש ובראשונה, כי יש לו השפעה מכרעת, כאמור, על איכות החיים של כל צד וכן של הילדים. 

שנית, זה גם מעלה שאלה האם מה שצוברים במהלך הנישואים, שייך לשני הצדדים או רק למי שמפרנס את הבית. במקרה כזה, צריך לומר, יש עיוות מסוים שכן במשך שנים גברים פרנסו בעוד שנשים נשארו בבית. אם חלוקת רכוש היתה בנויה בצורה כזו, אזי שהנשים היו נשארות בלי כלום, אחרי שהתגרשו. 

נקודה אחרונה, כל זה גם יכול להשפיע כך או אחרת על הילדים, בוודאי במקרים בהם אחד מבני הזוג מחליט להקים משפחה חדשה. אז הילדים מהנישואים הקודמים עלולים להישאר בלי כלום, מה שיפגע באיכות חייהם. 

קראו חוו"ד על עורך דין גירושין מומלץ