Default

אלעד עדן פתח תיקים בהוצאה לפועל עם חתימה וחותמת מזויפת, זה מה שהרשם עשה בתגובה

רשם ההוצאה לפועל יניב דיין אשר עובד בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, קבע כי תיקי ההוצאה לפועל אשר נפתחו על ידי חברת מידטאון שידועה כחברה של אלעד עדן, מזויפים ועל כן יש לסגור אותם. כאמור, מדובר על תיק הוצאה לפועל אשר נפתח על ידי חברת מידטאון העיר הלבנה בע"מ. מדובר על חברה אשר מציעה דירות להשכרה ומנוהלת על ידי אלעד עדן. על המסמכים של תיקי ההוצאה לפועל חתום עורך דין שעבד בחברה של אלעד עדן כשכיר באותו זמן שבו פתחו את התיקים.

זיוף תיקים בהוצאה לפועל על ידי החברה של אלעד עדן

כאמור, התיקים שנפתחו על ידי חברת מידטאון שהעומד מאחוריה הוא אלעד עדן, הוכרזו כתיקים מזויפים על ידי הרשם וזאת לאחר בירור של סוגייה מרכזית שעמדה על הפרק שהיא: האם עורך הדין שחתם על התיקים הועסק בחברה כשכיר לאחר או לפני חתימתו על המסמכים. לאחר בירור שנערך בנושא ולאחר שעורך הדין מסר הצהרה כי לא חתם על המסמכים לאחר שסיים לעבוד בחברה של אלעד עדן, עלה מעל כל ספק אצל רשם ההוצאה לפועל כי מדובר על הליכים לא תקינים בדבר פתיחת התיקים המדוברים בהוצאה לפועל ועל כן, הרשם ערך בדיקה מדוקדקת עוד יותר בכל הנוגע לשאר התיקים שנפתחו בהוצאה לפועל בבקשות דומות וחתומים על ידי אותו עורך דין. לאחר בדיקה זאת קבע הרשם יניב דיין שכתב ההרשאה ששימש לזוכה כבסיס ליצירת מצג מזויף.

מה המשמעות של זיוף התיקים בהוצאה לפועל על ידי אלעד עדן?

הרשם יניב דיין קבע כי המשמעות של פתיחת תיקים בהוצאה לפועל אשר הוכרו כתיקים מזויפים וזאת בשל הצגת מצג שווא של החברה הזוכה היא דבר חמור מאוד שכן, ראשית כל התבצע זיוף חתימה של עורך דין ושימוש במסמכים מזויפים. כמו כן, ההצהרות שהוצהרו בתיקים הללו הן הצהרות לא אמיתיות ועל כן, נוצר מצג שווא בפני רשות האכיפה והגבייה על ידי החברה. בהתאם לבדיקה שביצע הרשם התברר כי לחברה נפסקו סכומים מצטברים של 90 אלף ₪ כתוצאה מהתיקים המזויפים אשר היא פתחה בהוצאה לפועל. לאור זאת, החליט הרשם לסגור את התיקים. החברה לא הייתה מרוצה מכך. הרשם הורה לבצע המשך חקירה בדבר החברה על ידי משטרת ישראל.

קראו על נפגעי אלעד עדן