Default

איך לבחור עורך דין להוצאת רישיון קבלן?

על מנת להגיש בקשה לקבלת רישיון קבלן רשום ממשרד הבינוי והשיכון תצטרכו ייעוץ וליווי מקצועי של עו"ד. תהליך הכנת המסמכים והמידע המקצועי עליכם שייכלל בבקשה הם מאוד חשובים וללא עו"ד מומחה בליווי הגשת בקשות להוצאת רישיון קבלן – לא מובטח שתקבלו את הרישיון. 

טיפים חשובים

שימו לב שאתם מתקשרים בקבלת ליווי מעו"ד מקצועי בתחום ולא מחברה שמציעה ליווי להגשת בקשות להוצאת רישיון אך היא לא מעמידה לרשותכם עו"ד ומחלקה משפטית מנוסה. חשוב מאוד שלאיש המקצוע שמלווה אתכם יהיה את הניסיון המשפטי המתאים. 

עודך דין להוצאת רישיון קבלן יסייע לכם לא רק בהיבט המקצועי והבירוקרטי, אלא על העורך דין חלה גם אחריות מקצועית כלפיכם.

במסגרת הבקשה שיש להגיש לרישום הקבלן ישנו חלק של תצהיר משפטי שמכין עו"ד, ולכן חשוב לעבוד עם עו"ד מומחה בעל ניסיון בתחום. העורך דין גם מחויב לאשר את המסמכים השונים במסגרת הגשת הבקשה ולא אחת קורה שבמסגרת הגשת הבקשה לרישיון הקבלן, או אחרי ההגשה, נדרשת התייחסות של העורך דין לסוגיות ופרטי מידע שונים שנכללו בבקשה. ולכן חשוב להתקשר עם עורך דין להוצאות רישיון שיהיה זמין עבורכם. 

העורך דין יכול גם לסייע לכם בהתנהלות מול הוועדה שדנה ומאשרת את הבקשות להוצאת רישיון קבלן, ולכן התרומה והחשיבות של עורך דין בעל ניסיון בכל התהליך היא מאוד משמעותית וקריטית. חשוב לבחור עורך דין שיש לכם תקשורת טובה עמו, שאתם סומכים עליו ושיש לו מספיק שנות ניסיון ברקורד שלו על מנת להתמודד עם בעיות וקשיים שעלולים להופיע.

עו"ד רישום קבלנים גם יכול למשל לקבל החלטה להגיש ערעור על סירוב הבקשה להוצאת רישיון ולהפוך את ההחלטה לחיובית.