Default

דירוג אשראי נמוך: מה עושים במצב כזה?

מאז חוק נתוני האשראי החדש נתוני האשראי של כל אדם בישראל נאספים אל מאגר האשראי בבנק ישראל. משם הנתונים מועברים ללשכות נתוני האשראי המורשות ואלה מעניקות ציון דירוג אשראי בהתאם לפעילות הכלכלית שלכם. פעולות טובות יעניקו לכם נקודות חיוביות לציון דירוג האשראי שלכם, בעוד נקודות שליליות יורידו את ציון דירוג האשראי שלכם. דירוג אשראי נמוך עשוי לפגוע בסיכוי שלכם לקבל אשראי מכל סוג: משכנתא, כרטיס אשראי, מסגרת עו"ש, הרחבת מסגרת, קבלת הלוואה ועוד. לא רק מהבנק אלא גם מגופים שונים המעניקים הלוואות ואשראי. 

איך ניתן לבדוק את דירוג האשראי שלי?

את דו"ח האשראי שלכם תוכלו להוריד מהאתר של בנק ישראל או באמצעות חברת ייעוץ פיננסי המלווה אתכם. כמו כן תוכלו לבצע את הבדיקה באופן עצמאי על ידי הורדת אפליקציה ייעודית של אחת מלשכות האשראי ובדיקת דירוג האשראי שלכם והסיבות לציון שיש לכם.

אלו נתונים מורידים לי את ציון דירוג האשראי ומה ניתן לעשות במצב כזה?

כל פעולה שבבסיסה נחשבת לפעולה שלילית עשויה להשפיע לרעה על ציוד דירוג האשראי שלכם. כך למשל אם חזר לכם תשלום בחשבון, אם לא עמדתם בתשלום של הלוואה שחזר לכם בחשבון, אם תבעו אתכם בהוצאה לפועל, אם החשבון שלכם הוגבל, אם חרגתם מהמסגרת שלכם ועוד. אפילו עודף הלוואות שלקחתם עשוי לגרור ציון דירוג אשראי נמוך. 

מה ניתן לעשות במצב כזה? להתחיל לבצע פעולות חיוביות כמובן. הנתונים נשמרים במאגר 3 שנים ומשפיעים בזמן הזה על הציון שלכם כך שעשוי לקחת זמן עד שתשפרו משמעותית את ציון דירוג האשראי שלכם וזה עשוי לקחת קצת זמן. מכאן שכדאי יהיה להתחיל לבצע פעולות חיוביות ולדאוג להתנהלות פיננסית תקינה לאורך זמן והציון ילך וישתפר. מידע נוסף באתר קליר