Default

משתמט? אולי הגיע הזמן לקחת עורך דין צבאי

כתוצאה משאיפתך להרחיב את ההשכלה ולפתח את הקריירה כבר בגיל צעיר, החלטת לנסות לדחות את שירותך הצבאי בשנה לפחות כדי שתוכל להמשיך את מסלול הלימודים אליו נרשמת לפני מספר שנים. על פי חוק גיוס חובה חלה החובה על כל אזרח ישראלי להתגייס לצה"ל, ולכן סירובך להתגייס במועד הרשמי שנקבע לך מעמיד אותך בסטטוס של משתמט מהצבא.

למרות שיש לך ערך אידיאולוגי עמוק למדינת ישראל ואינך מעוניין "להתחמק" מהשירות הצבאי, אתה נתקל בקושי בירוקרטי מורכב מול המערכת הצבאית המסרבת לאשר לך את דחיית הגיוס, ומחייבת אותך להתגייס במועד שנקבע לך שמא היא תגדיר אותך כמשתמט שיש למצות עימו את הדין. לפני שהעניינים מסתבכים יותר, חשוב לפנות ללא דיחוי לייעוץ מול עורך דין לבית דין צבאי שייצג אותך בצורה מקצועית מול הצבא.

מה עושים במקרה של השתמטות מהצבא?

השתמטות מצה"ל נחשבת לעבירה פלילית חמורה העשויה להגיע עד לכדי כתב אישום, כיוון שחוק השיפוט הצבאי מחייב כל גבר ואישה שהם אזרחים ישראליים להתגייס לצבא, ובכך לשרת את המדינה במשך שנתיים מתוך צורך מדיני לגייס ולהכשיר את כלל אזרחי ישראל להגנה על ארצם. יש להבין כי העונש על השתמטות מהצבא נקבע על פי סוג ההשתמטות של כל חייל משירותי הצבאי כמו לדוגמה: ירידה מהארץ לפני צבא , כאשר היעדרות משירות צבאי בתקופה של מעל שלוש שנים הינה בבחינת עבירת עריקות, ואילו השתמטות לתקופה של שנה לפחות עשויה להוביל להגשת כתב אישום.

מהו תפקידו של עו"ד צבאי?

חוסר התייצבות של חייל לגיוסו לצה"ל במועד שנקבע מעמיד אותו בפני עבירת השתמטות מהצבא, אלא אם הוא הציג לפני כן אישורים ומסמכים העשויים לפטור או לדחות את שירות החובה. לשם כך מומלץ לפנות אל עורך דין צבאי הבקיא בתחום משפטי זה, ויוכל לייצג את החייל מול המערכת המשפטית.