Default

משכנתא למסורבים

כאשר אנו באים לקחת משכנתא לרוב זה יהיה לצורך רכישת דירה למגורים אולם משכנתא יכולה להינתן גם בסיבות אחרות. לדוגמה: כאשר זוג מסוים נקלע לקשיים כלכליים בשל פיטורים מהעבודה או כל סיבה אחרת, ניתן יהיה לקבל תוספת משכנתא עד 50% מערך הנכס הממושכן וזאת על מנת לגשר על פערי התזרים או לעשות שימוש מהיר בכסף בהתאם לצורך. במקרה כזה יגישו הזוג בקשה לבנק לקבלת תוספת המשכנתא אך לעתים הם יתקלו בסירוב מהבנק.

מדוע נתקלים בסירוב מהבנק והאם יש גופים אחרים שיכולים להעניק משכנתא?

הבנק כפוף לחוקים ולהתניות של בנק ישראל ואלו נוקשים יותר מאשר התנאים וההתניות של משרד האוצר המשגיח על גופים שונים במשק הרשאים לתת אישור הלוואות. הבנק עשוי לסרב לכם במידה ויש לכם BDI שלילי או אם חזרו כמה שיקים בחשבון והוא מרגיש שהוא אינו יכול לסמוך עליכם. עם זאת ישנם גופים חוץ בנקאיים כמו חברות אשראי, חברות ביטוח, בתי הלוואות וכן גופים אחרים הפועלים תחת אישור משרד האוצר ולכן יש דרישות פחות נוקשות מהבנקים בדרך כלל לקבלת משכנתא למסורבים, ולכן מהם ייתכן ותוכלו לקבל עזרה.

מדוע שיסכימו להעניק משכנתא למרות הסירוב של הבנק?

מלבד הנושא של דרישות פחות נוקשות כיוון שאינם כפופים לרגולציה של בנק ישראל הרי שהם יעניקו את ההלוואה במידה והם יראו לנכון שיש תוכנית הבראה מסודרת של הזוג. כלומר, אם הזוג מבקש את המשכנתא כיוון שהוא נתקל בקשיים כלכליים הרי שהמשכנתא מהגוף החוץ בנקאי כמו המרכז להבראה פיננסית למשל, איננה משכנתא רגילה המתפרסת לאורך שנים רבות קדימה, אלא משכנתא לטווח קצר יותר של כמה שנים – שבמהלכם תצטרכו להסדיר את המצב הכלכלי, לשפר את דירוג האשראי ואז תוכלו לבקש מהבנקים את תוספת המשכנתא הנדרשת לכם לחיסול המשכנתא החיצונית וחזרה לעבודה מול המערכת הבנקאית.