Default

ביטוח בריכה ציבורית – כל מה שחשוב לדעת

בריכה ציבורית היא אותה בריכה המשרתת את הציבור הרחב באתרי פנאי ונופש ורשויות שונות. מהו ביטוח בריכה ציבורית, למה חשוב לבטח  ומה עוד חשוב לדעת לגבי היבטי הביטוח של הבריכה? התחילו לקרוא

חשוב לדעת – בריכה ציבורית

בניגוד למה שרבים חושבים בריכות בבתים משותפים ובריכות פרטיות אינן זהות להגדרה של בריכות ציבוריות.  ביטוח בריכה ציבורית וביטוח בריכה פרטית הם שני דברים שונים לחלוטין. בריכה פרטית  מיועדת לשימוש פרטי ביחידת דיור אחת. בריכה בבית משותף היא בריכה המיועד לשרת אך ורק את דרי הבניין המשותף ואורחיהם ואילו בריכה ציבורית לא מוגדרת בחקיקה, אך היא הוקמה למטרת עשיית רווחים ובהתאם לתוכנית ההגשה שלה, הועדה לתכנון ובנייה תחליט האם היא טעונת רישוי או לא.

בריכות ציבוריות – חוקים ותקנות

בהתאם לחוק התכנון והבנייה יש לבקש היתר בניית בריכה ציבורית. בנוסף, טרם בניית בריכה ציבורית יש להתעדכן בחוק שעיקרו הסדרת מקומות רחצה, חוק רישוי עסקים ותקנותיו (כל הקשור אל דרישות משרד הבריאות), ותקנות הבטיחות לבריכות שחייה ציבוריות. חשוב לדעת שמשרד הבריאות מחייב תנאי תברואה נאותים לגבי הבריכה, בדיקות לגבי איכות המים של הבריכה וטיפול קבוע במימי הבריכה הציבורית, טיפול הכולל מערכות סינון וחיטוי.

ביטוח בריכה ציבורית

תמיד חשוב להבין שבריכה ציבורית חשופה לסיכונים רבים ולכן היא מועדת לפורענות בכל הקשור אל תביעה משפטית משום פגיעה זו או אחרת. ביטוח בריכה ציבורית של רק ביטוח נועד להגן מפני תביעה הקשורה לבריכה  בגין משתמש בבריכה אשר נפגע במהלך השימוש בה. מצבים נוספים של פריצה, השחתה, סופה, רעידת אדמה, אש, התפוצצות ועוד. לסיכום , יש לבטח את הנכס עצמו בסכום של הנכס, קרי, הבריכה. יש לרכוש ביטוח צד שלישי.

ביטוח בריכה ציבורית הוא ביטוח ייעודי המתאים לכל הבריכות הציבוריות בישראל. בנוסף, חשוב שחבילת הביטוחים תכלול גם ביטוח תכולה, ביטוח אחריות צד ג' וביטוח נכס.