Default

סירוב לבדיקת ינשוף – אלו ההשלכות במידה וסירבתם

נהגים רבים שותים לשוכרה ואף על פי שברור להם שמדובר במצב מסוכן, הם נוהגים כך.

שוטר שעוצר נהג כיוון שהוא חושד בו שהוא שיכור עקב שתיה של כמות גדולה של אלכוהול, מבקש ממנו לבצע בדיקת ינשוף. בבדיקה זו הנהג נושף אוויר למכשיר שמודד את רמת האלכוהול.

 

סירוב לביצוע בדיקת ינשוף

נהגים רבים מתחכמים עם השוטרים ומסרבים לבצע את הבדיקה הזו בטענות שונות, כמו העובדה שהתוצאה שמראה מכשיר הינשוף, אינה תמיד מדויקת.

יש מצבים שבהם השוטרים מבצעים גם בדיקת אפיון הכוללת ראייה של דרך הצעידה שלה, אם הם הולכים בקו ישר או מתנדנדים, אם דיבורם מוזר ואם  נודף מפיהם ריח של אלכוהול.

העובדה שהנהג מסרב לבצע הבדיקה עלולה להיות בעוכריו כיוון שמבחינת החוק, עצם העובדה שהנהג סירב לבצע את הבדיקה הרי שהוא מוכרז כשיכור. דבר זה רק יגביר את הראיות של התביעה על כך שהנהג היה אכן שיכור בעת המקרה ולכן בבית המשפט לא ייזקפו לזכותו נקודות זכות כלשהן שעשויות היו לסייע לו לפני ההכרעה של השופט.

 

ההשלכות של סירוב לבצע בדיקת ינשוף

העונש הראשוני עקב הסירוב להיבדק הוא פסילה מידית של רישיון הנהיגה לשנתיים. אם יסתבר כי זו לא הפעם הראשונה שנהג זה נתפס כשהוא נוהג בשכרות, זמן הפסילה מתארך לארבע שנים במקום שנתיים.

 

תקלה במכשור הינשוף

לא אחת מצליחים עורכי דין תעבורה שמלווים לקוח שלהם שביצע לכאורה נהיגה בשכרות, להוכיח שהייתה תקלה במכשיר הינשוף בעת הבדיקה, או שהיה בו ליקוי שגרם לתוצאה לא תקינה.

יש מקרים רבים שדבר זה ניתן להוכחה ולכן זוהי האופציה העדיפה על פני סירוב לביצוע בדיקת הינשוף.