Default

החזרי מס לעצמאיים

פקודת מס הכנסה, היא זו המסדירה את נושא גביית המס בארץ. הפקודה אף מסדירה את הנושא של החזרי מס לשכירים ולעצמאיים במקרים בהם שילמו סכום גבוה יותר מהסכום אותו נדרשו לשלם למס הכנסה במהלך שנת המס.

החזרי מס לעצמאיים 

מס הכנסה, משולם על ידי עצמאיים מרגע פתיחת העסק, כאשר הם מקבלים את פנקס מקדמות המס שלהם מפקיד שומה. באמצעות הפנקס, משלמים עצמאים את שיעור המס שהטיל עליהם פקיד השומה בעת פתיחת העסק בהתאם להערכת ההכנסה.

אפשרות נוספת לתשלום מס, היא באמצעות ניכוי מס במקור המנוכה מהחשבוניות שהעצמאי מוציא ללקוחות.

האם ניתן לקבל החזר מס בכל מקרה? 

כל הנראה, לא תקבלו החזרי מס לעצמאיים אם מעולם לא שילמתם מיסים על הכנסותיכם, אך לפעמים זה אפשרי. 

במהלך השנים, כתבו המחוקקים שורות רבות בקוד המס בכדי לרכך את מכת העלויות הנוספות שעצמאים חייבים לספוג בעת שהם עושים עסקים. עם זאת, חוק הורדות המס, ביטל כמה ניכויי מס לעצמאים. רבים משינויים אלה הם זמניים ותוקפם יפוג בשנת 2025.

מי משלם מס הכנסה? 

כשאנשים מדברים על מס הכנסה, הם בדרך כלל מדברים על מה שגופי מיסוי מכנים "מס הכנסה פרטני" – אלה שמשולמים על ידי עובדים ואנשים אחרים עם הכנסה. עם זאת, תאגידים, נאמנויות, עיזבונות וסוגים רבים אחרים של גופים משלמים גם מס הכנסה על רווחיהם.

בנוסף למערכת מס ההכנסה, מרבית המדינות מטילות צורת מיסוי דומה על אנשים וגופים שיש להם קשר משמעותי למדינה. 

נכון לשנת 2020, רק שבע מדינות אינן מחייבות במס הכנסה. כך או כך, במידה ואתם לא יודעים כיצד עושים את הפרוצדורה הזו, פנו ליועץ מס לטיפול נכון בנושא.