Default

מה קורה אם הקבלן מתעכב עם היתר לטופס 4?

כניסה לבית חדש תלויה באופן ישיר בטופס 4 – טופס אישור מגורים. את הטופס הזה יקבל מגיש בקשת ההיתר, וזאת לאחר שהוא מגיש את כל המסמכים הנדרשים בעניין. לפני קבלת הטופס יעבור המבנה בדיקות נדרשות על מנת לוודא כי המבנה אכן תואם לדרישות השונות, והוא ראוי למגורים.

לא פעם אנחנו נתקלים במצבים בהם קבלת הטופס מתעכבת מסיבות אלו ואחרות. לפעמים זה באשמת הקבלן ולעיתים זה לא קשור אליו בצורה ישירה. אבל תמיד – אנחנו, בעלי הבית, סופגים את הנזק שבדבר וצריכים להתאזר בסבלנות עד לקבלת הטופס ומשם ליום הכניסה לדירה.

הקבלן מתעכב, מה עושים?

לא תמיד זה התפקיד של הקבלן לדאוג לנושא היתר לטופס 4. הדבר תלוי באופי הפרויקט, בהיקף שלו ובמעמד של הקבלן. במידה ומדובר על בניה פרטית של בית פרטי, במקרים מסוימים החובה לדאוג לקבלת טופס 4 מוטלת על בעל הבית או על הקבלן או על שניהם גם יחד. כאמור, הדבר תלוי בהסכמים שנחתמו בין הצדדים. בכל מקרה כל אחד מבין השניים יכול לבצע פעולות כאלו ואחרות על מנת לקדם את התהליך, ולהבטיח כי הטופס המיוחל יתקבל בהקדם האפשרי.

אמנם לעיתים גם בעל הבית יכול לקדם את העניין, הוא יכול להיעזר באדריכל, אבל הקבלן הוא איש המקצוע שיש לו יכולת לנווט את התהליך טוב יותר, היות והוא מכיר את הנהלים, מכיר את הגופים הנוגעים בדבר ויודע כיצד ניתן לנהל את התהליך באופן הטוב ביותר והיעיל – עד לקבלת הטופס המיוחל. לכן אם הקבלן מתעכב ולא מבצע את הפעולות הנדרשות עבור קבלת ההיתר, יהיה נכון לבדוק מה גורם לעיכוב, ומדוע הוא אינו מריץ את הנושא. כמובן שמקרים חמורים של עיכובים בלתי נגמרים יש למצוא פתרון הולם.

> מידע מקצועי נוסף ניתן לקבל באתר לבנות בשקט תכנון אדריכלי!