Default

מה זה תביעת נזיקין?

אחת התביעות הנפוצות ביותר בתחום האזרחי ובוודאי בתחום הביטוח, היא תביעת נזיקין. מדובר על תביעה אשר מוגשת הן על ידי גורמים פרטיים, עסקיים וציבוריים. היא מוגשת לרוב כנגד חברות ביטוח, למרות שישנם מקרים בהם התביעה מוגשת גם כנגד גורמים אחרים, פרטיים או עסקיים. 

תביעת נזיקין היא תביעה שמתבססת על הרעיון, שאם נגרם נזק האחראי צריך לשלם פיצוי בסדר גודל שווה ערך למידת הנזק, התיקון ועוגמת הנפש שנגרמה בעקבותיו. באופן טבעי, תביעות נזיקין, בדרך כלל מתייחסות לנזק פיזי, נזק חומרי, למרות שישנן תביעות אחרות שמתייחסות לנזיקין, כמו למשל בגוף, נפש או דברים אחרים. 

תביעת נזיקין מתבססת על כך, שאנחנו יכולים להוכיח שאכן נגרם לנו נזק והוא נגרם כתוצאה מהתנהלות רשלנית, לא סבירה, בעייתית ואפילו פושעת של גורם מסוים. אפשר למצוא מגוון דוגמאות, החל מתהליכי בנייה לא תקינים, תאונות, פגיעות פיזיות, טיפול רפואי רשלני ועוד. 

כיצד מגישים תביעת נזיקין?

בעיקרון, בשביל להגיש תביעה מסוג זה, צריך להוכיח שני דברים. ראשית, שאכן נגרם נזק ואפשר להציג אותו, שנית, שהנזק נגרם כתוצאה מהתנהגות של הגורם אותו אנחנו תובעים. חשוב להבהיר, לעיתים מדובר על נזק כלכלי, נזק תדמיתי ועל בסיסו אנחנו נתבע תביעת נזיקין. למשל, אם גורם מסוים מכפיש אותנו ונגרם לנו עקב כך נזק כלכלי מסוים, אז אנחנו נפנה לבית המשפט במטרה לקבל סעד, פיצוי על הנזק שנגרם לנו. 

בשביל להגיש תביעה מסוג זה, אנחנו צריכים להחזיק ברשותנו את כל המסמכים אשר מוכיחים את אופי הטיפול, את סוג הנזק וכמובן עלינו לתמחר בצורה סבירה את מידת הפיצוי שנדרוש. זה צריך להיות סביר וביחס הגיוני לסוג הנזק שנגרם לנו, בין אם מבחינה כלכלית ובין אם מבחינות אחרות.