Default

מה חשוב לדעת על בדיקת שכר

ייתכן מאוד שנתקלתם כמעסיקים במושג זה של בדיקת שכר, אך לא ידעתם בדיוק מהו תפקידו ואיך הוא קשור לארגון או לעסק שלכם. עם השנים, יותר ויותר מעסיקים מגלים, כי פונקציה זאת היא חשובה מאין כמוה ומתפקדת כהגנה על המעסיקים במקרים בהם הוטלו עליהם קנסות ועיצומים.

מה חשוב לדעת על בדיקת שכר 

בחודש יוני בשנת 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. חוק זה נועד בעיקר, כדי להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני עבודה המשתנים. 

החל משנת 2019 משרד העבודה והרווחה פרסם הנחיה הקובעת, כי לעומת המצב שהיה לפני כן, בו מפאת מחסור רב בבודקי שכר, כל רואה חשבון יוכל לתפקד כבודק שכר בעצמו. כעת, רק רואה חשבון אשר קיבל תעודת הכרה על פי החוק, יוכל לתפקד כבודק שכר מוסמך.

מהו בודק שכר? 

אם יש לכם עסק או חברה גדולה שבה מועסקים עובדים רבים, אתם צריכים לנהל את ענייני הכספים שלכם באחריות רבה. בדרך כלל, את העבודה הלא פשוטה הזו עושה חשב שכר או רואה חשבון שהוסמך לכך.

אחד הדברים שהכי חשוב וכדאי לשים לב אליהם בניהול הכספים של כל עסק או ארגון, הוא אופן תשלומי השכר לעובדים. הדבר הנכון ביותר מבחינה חוקית, הוא להקפיד לשלם שכר לעובדים בעזרת בודק שכר שהוסמך לכך על ידי משרד העבודה והרווחה. קראו מה תפקידו של בודק שכר.

בודק שכר מוסמך 

בודק שכר מוסמך, הוא בדרך כלל רואה חשבון או לחלופין מנהל חשבונות, כאלה שעברו הכשרה מקצועית מתאימה בשביל לבדוק ולפקח על אופן מתן השכר בעסק. אם פעם היו עושים זאת העובדים בעצמם, כיום, יש מי שיעשה את העבודה הזו בשבילם בצורה מקצועית ונכונה.