Default

מה העונש על עבירות מע״מ?

עבירות
מע"מ נדמות לבעלי עסק רבים כמו עבירה זניחה שאינה נחשבת. נדמה להם כי זה כמו
השלכה של פחית בחוף הים, סוג של עבירה שאין בה ביצוע פשע של ממש. לכל היותר הם
מתכננים כי הם יתנצלו על פיזור נפש רגעי או אפילו אי הבנת החוק מול הרשויות.

למעשה
מצויות העבירות הללו בסדר הדין הפלילי של מדינת ישראל ומדובר בהחלט בעבירות חמורות
ביותר, כמו עבירות של גניבה
ממעסיק
להן יש משקל כבד מאוד. אין
סליחה על עבירות שכאלה והעונש עשוי להגיע עד חמש שנות מאסר שנות מאסר בפועל. ישנם
מקרים אשר בהם עשוי העונש להגיע אפילו עד שבע שנות מאסר.

על מי
מוטלת האחריות?

בעלי
עסקים גדולים וגם קטנים, אמורים לדעת כי האחריות לשמירה על החוק מוטלת עליהם באופן
מלא. קורה לא פעם בקרב בעלי עסקים קטנים כאשר הם לא מודעים אופן מלא בכל מה שקשור
לחובות שיש להם מול מע"מ והם עשויים למצוא את עצמם מתמודדים מול עבירות
מע"מ לא פשוטות. שלא לדבר ל הרשעה ועל ריצוי עונש מאסר בפועל.

פונים
אל עורך דין

חשוב
לדעת כי כאשר בעל עסק מוצא את עצמו נתפס על עבירות מע"מ שונות, כי הוא יכול
בהחלט למצוא מוצא מן הסבך בעזרתו של עורך דין ממחה בתחום הספציפי הזה.

למעשה
לפני שמגישים כתב אישום נגד בעל העסק שכשל בקיום חובת דיווח, מוזמנים החשודים אל
משרדי הרשות לצרכי חקירה ובמקרים חמורים יותר אשר בהם מדובר בעבירות אשר נושאות
אופי פלילי מובהק, אפשר היה לעצור את בעל העסק החשוד.

אך
האמת היא כי לפני שמגישים את כתב האישום כנגד אותם חשודים, מזמנים את החשודים אל
משרדי הרשות לצרכי חקירה כאשר במקרים חמורים אלו ייעצרו באופן מידי.

חשוב
לדעת כי כבר בשלב הזה אפשר לפנות ולהתייעץ עם עורך
דין ניירות ערך
ועבירות מע"מ וצווארון לבן, על מנת להצליח בשמירה על הזכויות.

חשוב
להכיר את הזכויות השונות העומדות לימין החשודים. כך לדוגמא הבחירה לשמור על זכות
השתיקה. הדבר עשוי להקל ואף לפתור את הבעיה עבור החשוד כאשר במקרים רבים אף לא יוגש
כתב אישום.