Default

תאונת עבודה וימי מחלה – איך זה עובד?

באם עברתם תאונת עבודה ואתם מעוניינים לדעת האם מגיעים לכם ימי מחלה בעבור הפסד עבודה, התחילו לקרוא מאמר זה: תאונת עבודה וימי מחלה, כל שחשוב לדעת.

 

ביטוח לאומי וימי המחלה שלכם

כל אזרח ישראלי מבוטח במוסד לביטוח לאומי , שזה אומר שהוא מבוטח גם נגד תאונות עבודה. כלומר, במקרה של תאונת עבודה הוא יהיה זכאי לפיצוי, באם המוסד לביטוח לאומי אכן הגדיר את התאונה שעבר כתאונת עבודה.

באם עברתם תאונת עבודה וחוויתם פגיעה כתוצאה מתאונה זו, פגיעה אשר אילצה אתכם להיעדר ממקום העבודה, אתם זכאים לדמי פגיעה מביטוח לאומי, אך לא לימי מחלה מהמעסיק שלכם. כלומר, התשלום לו הנכם זכאים בגין היעדרות מהעבודה משום תאונת עבודה הוא תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. תשלום אשר נקרא דמי פגיעה.

 

ימי מחלה כתוצאה מתאונת עבודה – מה מגיע לכם?

אם אתם נעדרים מהעבודה פחות מ – 12 ימים וזאת בעקבות תאונת עבודה, אתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי מהיום השלישי לתאונה. באם אתם נעדרים יותר מ – 12 ימים, המוסד לביטוח לאומי ישלם לכם את דמי הפגיעה החל מהיום הראשון שלאחר התאונה. בעשרה הימים הראשונים תקבלו דמי פגיעה מלאים. (ביטוח לאומי יגבה את התשלום אותו הוא משלם לכם מהמעסיק שלכם). דמי הפגיעה הם שלושת רבעי מההכנסות שלכם ברוטו וזאת בהתאם לממוצע של שלושת החודשים שקדמו לתאונה. מהסכום אותו תקבלו יש להפחית דמי בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה. באם אתם עצמאיים לא תקבלו ימי מחלה (דמי פגיעה), בגין 12 הימים הראשונים לאחר התאונה.

לסיכום, היעדרות של עד 12 יום , תקבלו ימי מחלה בגין היעדרות תאונת עבודה החל מהיום השלישי ועד 90 יום. היעדרות של יותר מ  12 יום , תקבלו תשלום ימי מחלה החל מהיום הראשון.

 

מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי – זכות ויוזמה – מימוש זכויות רפואיות.