Default

נוער עושה שטויות – חבל להרוס את העתיד

אחד הדברים שמבדילים בין בני נוער למבוגרים, זה היכולת השיפוטית, שיקול הדעת והמחשבה, כיצד מעשים יכולים לגרום לתוצאות מסוימות. 

אנשים מבוגרים, בדרך כלל, מפאת ניסיונם, מפאת החוכמה שלהם ומסיבות אחרות, מודעים לכך שעליהם לחשוב טוב וטוב לפני כל מעשה, מודעים לכך שכל מעשה שלהם יש לו השלכות, תוצאות. בני נוער, במקרים רבים, פחות חושבים בצורה כזו, הם הרבה יותר אימפולסיביים, בטוחים שהם יודעים יותר טוב מכולם, לא מוכנים להקשיב למבוגרים, זה חלק מתהליך התבגרות, זה גם חלק טבעי מתהליך ההתפתחות שלהם, שמטרתו לבנות את האני העצמאי, זה שמשוחרר מכבלי הוריו ומכבלי המערכת. 

הבעיה היא, שהרבה פעמים זה מוביל לבעיות (ראו גם באתר http://www.criminal-attorney.co.il), זה מוביל לכך שהם עושים שטויות, יש מקרים שזה מוביל לשטויות שיכולות לגרום נזק משמעותי, עד כדי כך שזה יהרוס את העתיד שלהם. כמובן שהדוגמאות הטובות ביותר לכך הן, אם מדובר בבני נוער שעושים מעשים לא חוקיים, פליליים. 

הפתרון במצב כזה הוא לנסות ולפעול, במסגרת החוק, על מנת להקטין את עוצמת הנזק כמה שאפשר, כולל העסקת עורך דין לסגירת תיק פלילי. נכון שזה לא תמיד אפשרי, אך זו צריכה להיות המטרה, מאחר ומדובר במעשים לא פשוטים ומאחר ומדובר בתהליך שיש בו לא נפגעים, אז המדינה לא תמיד מוכנה לסגור את התיק. 

מצד שני, חשוב להדגיש, אם מדובר על מקרים חד פעמיים, אם מדובר על בני נוער שבסך הכל הם ילדים טובים שמעולם לא עשו עבירות פליליות או ביקרו במשטרת ישראל ולא עברו על החוק, וברור לכול שהמקרה לימד אותם שלא לחזור על כך, הרי שאפשר למצוא מענה, אפשר למצוא דרכים עוקפות, מבלי שיהיה להם תיק פלילי. 

המטרה של המדינה היא לא לפגוע בעתיד של הילדים האלה, אלא להיפך, לעזור להם לחזור למוטב, לעזור להם להיות אזרחים מן השורה. הם ירוויחו והמדינה תרוויח מכך. לכן אם יש אפשרות, אז בהחלט רצוי לשכור עו"ד לעבירות נוער שידע לטפל בתיק בצורה נכונה ולשחרר אותם מענישה פלילית, בין אם זה על תנאי ובין אם זה דרך עבודות שירות שונות.