Default

תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון – כל מה שצריך לדעת

חיילים נפגעים בשירות הצבאי. זה יכול להיות פגיעה פיזית או פגיעה נפשית בצבא כתוצאה מפעילות כלשהי, מחלה שמתפתחת בעקבות השירות הצבאי או שהשירות הצבאי היה טריגר להתפתחות שלה. הפגיעות הללו מאפשרות לו לקבל אחוזי נכות ופיצויים ממשרד הבטחון בעבורן. יחד עם זאת לעיתים חלה החמרה במצב הפציעות לאחר תקופה ולכן ניתן להגיש תביעה על החמרת המצב כדי לקבל הערכה מחודשת לאחוזי הנכות.

באילו מקרים אפשר לתבוע את משרד הבטחון על החמרת מצב

חייל או חיילת אשר נפגעו במהלך השירות הצבאי וקיבלו הכרה בכך ואחוזי נכות מסוימים, למשל פגיעה בברך, בראייה ואפילו בכל מה שקשור לפוסט טראומה וחלה החמרה במצבם עם הזמן, יכולים להגיש בקשה לוועדה הרפואית אשר תבחן את המצב ותוכל לקבל החלטה האם אכן חלה החמרה או שלא. 

מה צריך לעשות כדי להגיש תביעה על החמרת מצב

דבר ראשון שחשוב לדעת שבמידה ומגישים תביעה על החמרת מצב במשרד הביטחון, ניתן לעשות זאת אחת לשישה חודשים. כאשר מגישים תביעה להחמרת מצב צריך לספק חוות דעת רפואית של רופא מומחה שתתמוך בטענות הללו. חשוב לדעת שגם אם מגישים בקשה לגבי החמרה של מצב מסוים רשאית הועדה לדון בדברים נוספים למשל אדם שיש לו אחוזי נכות על פגיעה נפשית ופיסית והגיש בקשה להחמרת מצב של המצב הנפשי יכולה הוועדה הרפואית לבדוק גם את מצבו הפיסי. הדיון יכול להתקיים אך ורק בנוגע למצב קיים שניתנו לו אחוזי הנכות בעבר.

מה ניתן לעשות במידה והוועדה מקבלת החלטה שהתובע אינו מסכים עמה

במידה והועדה הגיעה להחלטה מסוימת שאינה מקובלת על התובע, יש באפשרותו להגיש ערעור על ההחלטה תוך מקסימום 45 ימים מהיום בו התקבלה ההודעה על החלטת הועדה, אך יש אפשרות לבקש ארכה מיוחדת שיכולה להאריך את הזמן בעוד 60 ימים.