Default

דברים חשובים שצריך לדעת על חקירה באזהרה

להיחקר במשטרה זה אחד הדברים המאוד לא נעימים למרבית האנשים, יחד עם זאת מדובר במצב שיכול לקרות במידה והוגשה נגד אדם תלונה במשטרה בגין עבירה שביצע לכאורה. כאשר אותו אדם אשר נגדו הוגשה התלונה מוזמן לחקירה במשטרה זה נקרא חקירה באזהרה!

חקירה באזהרה – באילו מקרים היא מתרחשת?

חקירה באזהרה מוכרת לרבים גם בשם כחקירה תחת אזהרה. למעשה אדם שהוגשה נגדו תלונה למשטרת ישראל או שלמשטרה הגיע מידע על אדם שלכאורה עבר עבירה והוחלט שיש צורך בהמשך חקירה, מוזמן למשטרה לצורך חקירה בנושא.
אם הוחלט לבצע את החקירה תחת אזהרה זה נרשם בתיקו של האדם ובתום החקירה הנתונים שנאספו עוברים לתובע המשטרתי שמחליט איך להמשיך בתיק המדובר.

מה חשוב לדעת בנוגע לחקירה באזהרה?

יש כמה דברים שחשוב לדעת בנוגע לחקירה תחת אזהרה:

  • חקירה תחת אזהרה נרשמת תחת פרטי הנחקר, באם התיק נסגר זה נשאר כרישום משטרתי ולא רישום פלילי.
  • נתוני חקירה מועברים לתובע אשר מחליט האם להשלים את החקירה, להעמיד לדין או לסגור את התיק.
  • חקירה באזהרה יכולה להוביל למעצר או שחרור מלא או על תנאי.
  • מותר להיוועץ בעורך דין לפני חקירה משטרתית.
  • חשוב לזכור, חקירה באזהרה איננה מתן עדות בתיק.

למה חשוב לפנות לעורך דין מומחה טרם חקירה באזהרה?

משום שחקירה באזהרה יכולה להוביל לכתב אישום ומעצר, יש חשיבות גדולה להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום. ראו לדוגמה עו"ד פלילי בתל אביב!
עורך הדין ידע להנחות ולייעץ איך לנהוג בצורה הנכונה והחכמה ביותר כדי למנוע מהמשטרה להשתמש בחוסר ידע וחוסר הבנה של אדם כנגדו, לחסוך לאדם חף מפשע רישום פלילי מיותר, התמודדות עם מצב שמעורר לחץ ומתח, מניעה של הפללה עצמית ועוד.