Default

ביטוח לאומי ורילוקיישן – איך הם קשורים?

תושב ישראל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם לכלל ההכנסות שלו הן מישראל והן מחו"ל. גם בתקופה שבה ישראלי שוהה בחו"ל והוא עוד לא ביצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי בישראל, הוא יהיה חייב בדמי ביטוח. כלומר, כל ישראלי שעושה רילוקיישן, אך איננו מצליח לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי וממשיך להיות מסווג כתושב ישראל לצרכי ביטוח לאומי, יהיה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור המלא שחל עליו בגין רווחיו בחו"ל. רק אדם שמפסיק להיות תושב ישראל בהתאם לחוק, יהיה פטור לגמרי מדמי ביטוח לאומי בגין רווחיו בחו"ל, קראו מידע חשוב על ביטוח לאומי ורילוקיישן.

רילוקיישן לחול וביטוח לאומי – מה עושים?

אם עושים רילוקיישן לחול ועושים ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל, אזי פטורים מתשלום ביטוח לאומי. יחד עם זאת, לא מעט אנשים שעושים רילוקיישן, לא מצליחים כבר בהתחלה לבצע ניתוק תושבות ביטוח לאומי בישראל ועל פי הביטוח עדיין נחשבים כתושבי ישראל. כאשר לא מצליחים לבצע את הניתוק הנדרש, נדרשים לשלם ביטוח לאומי בשיעורים הרגילים על כל הרווחים בחו"ל. במידה ולא משלמים לביטוח הלאומי את הסכום שהוא דורש, ניתן להגיע למצבים של חובות משמעותיים מאוד, על כל סכום שלא שילמתם. על כן, הדבר החשוב ביותר לעשות בטרם עושים רילוקיישן הוא לשכור עורך דין למיסוי בינלאומי העוסק בתחום שיסייע לכם לנתק תושבות ישראלית מהביטוח הלאומי בכדי לא להתחייב בתשלום לביטוח.

איך מבצעים ניתוק תושבות ביטוח לאומי מישראל?

תושב ישראלי לצרכי ביטוח לאומי הוא אדם שמרכז חייו הוא בישראל. כך לדוגמא: אדם אשר משפחתו מתגורר בישראל, עבודתו בישראל, יש לו בעלות על רכוש בישראל ועוד, אך הוא עצמו חי בחו"ל, הוא אדם שניתן להבין כי מרכז חייו עדיין בישראל ועל פי הביטוח הלאומי הוא לא יכול לנתק תושבות ביטוח לאומי בישראל. הביטוח הלאומי בוחן את מיקום מרכז החיים של האדם בהתאם לשני פרמטרים: מקום המגורים שלו בפועל וכן, האם האדם רואה את מרכז החיים שלו בחו"ל או בישראל.