Default

שלבים בהוצאת רישיון יצרן

אם אתם יצרנים, אתם חייבים לדעת כי ללא רישיון יצרן גם לא תוכלו להפעיל את העסק שלכם. במאמר זה נכתוב על נושא זה ועל השלבים בהוצאת רישיון יצרן, מי יכול לסייע לכם בהליך?

ייצור מזון

כל בית עסק העוסק בתחום המזון, כמו למשל מפעלים, חברות קייטרינג, מאפיות ועוד, נדרשים להוצאת רישיון יצרן!

האם גם אתם צריכים?

בראש ובראשונה יש לדעת מהו בדיוק רישיון יצרן. כאן הכוונה היא לקבלת אישור אותו מעניק לעסק משרד הבריאות, וכך עסקים יכולים הן לייצר מזון והן לשווק אותו. להליך זה ישנם כמה שלבים כגון ייצור, הכנה של מזון וגם אחסונו.

מהם השלבים להוצאת רישיון קבלן?

מדובר בכמה שלבים הכרחיים. יש למדוד את שטח המקום, לבדוק את התכנות, בדיקת תכנון, פנייה לאדריכלית לשם עריכת תסריט, קבלת אישור ממשרד הבריאות, הגשה של תוספת סניטרית למשרד האיכות והסביבה.

בנוסף יש לשלם אגרה, לעבור את הביקורת של משרד הבריאות, ולבסוף רישיון יצרן.

מי מעורב בהליך?

בהליך הוצאת רישיון יצרן מעורבים כמה גורמים: הרשות המקומית, משרד הבריאות, משטרה, כיבוי אש, המשרד לאיכות הסביבה, ולבסוף, מורשה נגישות.

האם בזה העניין מסתיים?

עדיין לא. לאחר שתקבלו רישיון יצרן יהיה עליכם בנוסף להגיש בקשה על מנת לקבל רישיון עסק. מכאן ניתן להבין שזהו הליך מורכב, ויש לפנות לגורם מקצועי, במקרה זה אדריכלית, המכירה את הנושא היטב, שתסייע לכם לעבור את כל השלבים.

מהו השירות אותו תקבלו מאדריכלית מנוסה ומקצועית?

בין היתר, האדריכלית תבצע בדיקת היתכנות על מנת לדעת האם המקום בו תבחרו עומד בדרישות של גופים כמו הרשות המקומית, משרד הבריאות, תכנון, ועוד תחומים רלוונטיים בכדי לקבל רישיון יצרן.

באמצעות אדריכלית מקצועית כדוגמת אסתי אבלס, בהחלט ניתן לקצר את ההליכים.